Congres Werken aan loopbaanperspectief

donderdag 26 januari 2017

Informatie voor directeuren en bestuurders

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de leden meer dan 100 basisscholen en zo’n 1.500 fte’s.
Ook schoolbesturen die geen lid zijn van de vereniging maken gebruik van de dienstverlening van PON op het gebied van vervangingen en verzuim.

In dit onderdeel van de site is informatie te vinden die van belang is voor besturen en directies van PON-scholen, potentiële leden en schoolbesturen die diensten afnemen.

Koersplan

Eigentijds op eigen benen. Dat is de titel van het koersplan 2015-2018.
De ALV van PON heeft op 10 december 2014 ingestemd met dit nieuwe koersplan.

tekst van het koersplan